O Nas

Jak stworzyć optymalne warunki koegzystencji osób palących i niepalących by mogli się dobrze czuć i wydajnie razem pracować? PALARNIA.EU proponuje nową linię palarń. Palarnie, wiaty dla palących są specjalnie stworzone w celu rozwiązania powyższego problemu.

Kabiny dla palących to idealna odpowiedź na Państwa problem z wyodrębnieniem osobnego pomieszczenia dla palaczy w Waszej firmie. Nowoczesna i funkcjonalna konstrukcja naszych palarni i kabin dla palących jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, w których dominuje liczna ilość palących pracowników.
Szybkie i proste w montażu kabiny dla palących PALARNIA.EU umożliwią Państwu postawienie palarni w każdym miejscu, a solidna struktura będzie zawsze chronić osoby palące przed wiatrem i deszczem.

ZALETY KABIN DLA PALĄCYCH PALARNIA.EU

  • Palarnia to - stworzenie autonomicznych miejsc do palących w zakładach pracy;
  • Palarnia to - skuteczne zapobieganie rozprzestrzeniania się dymu papierosowego;
  • Palarnia to -pełna ochrona od biernego palenia;
  • Palarnia to - znacznie czystsze powietrze w pomieszczeniach;
  • Palarnia to - umocnienie wizerunku firmy oraz podwyższenie poziomu kultury organizacji.

Kabiny dla palących to najlepsze rozwiązanie zapewniające zgodność z nowymi przepisami ustanawiającymi obowiązek zorganizowania osobnego miejsca dla palaczy w przypadku firm zatrudniających powyżej 20 pracowników.

PALARNIA.EU – C z y s t e   p o w i e t r z e   d l a   ś w i e ż y c h   d e c y z j i !

Promocja kabin dla palaczy